Plagáty, Pútače, Billboardy

Plagát pre Shell
Grafický návrh billboardu pre Akzent Media

Plagát A1-A3 – grafický návrh
Plagát A1-A3 – finalizácia R
Citylight – grafický návrh R
Citylight – finalizácia
Billboard (do12 m2) – grafický návrh
Bigboard (nad 12 m2) – grafický návrh
Billboard – finalizácia

KONTAKT

Adler print s.r.o.
Chránená dielňa

Veterná 417
900 45 Miloslavov


T: +421 903 459 266
E: info(at)adlerprint.sk

— KONTAKTUJ

Katalóg
TOP