Webové Služby

Realizácia internetových stránok je výzvou, keď berieme ohľad na jedinečnosť každého klienta a riešenia poskytujeme na mieru Vašim konkrétnym požiadavkám. Profesionalita grafiky, jedinečný vzhľad Vašej web stránky, prehľadná a jednoduchá navigácia sa stane prínosom Vašej spoločnosti.

Internetová stránka firmy, či organizácie patrí ku základom úspešného marketingu. Pomocou webstránky firma:

 • informuje
  obchoduje
  predáva
  komunikuje
  získava potencionálnych zákazníkov
  získava obchodné partnerstvá
  získava nových zamestnancov
  získava spätné väzby od partnerov aj zamestnancov

Návrh a Tvorba

Vytvoríme Vám kvalitné web stránky, navrhneme originálny grafický design stránok. Prerobíme a zmodernizujeme Vaše staré web stránky. Naším cieľom je prehľadnosť a praktickosť.

Neprehľadné a zle navrhnuté web stránky rýchlo odradia návštevníkov. Takéto web stránky - síce môžu mať zložitý grafický design - sú však nepraktické. Práve preto WebTvorba kladie veľký dôraz na prehľadnosť a použiteľnosť web stránok.
Hlavné charakteristiky dobrého návrhu:

 • intuitívnosť - nenúťme návštevníka premýšlať
 • jasná vizuálna hierarchia
 • na prvý pohľad viditeľné ovládacie prvky a linky
 • minimalizácia "šumu" - neodvádzať pozornosť na zbytočnosti
 • prehľadná navigácia a štruktúra web stránok
 • rýchle načítavanie, aby návštevník nemusel dlho čakať na otvorenie web stránok
 • funkčnosť web stránok v populárnych webových prehliadačoch

eMarketing

SEO optimalizácia je dlhodobý proces, ktorý sa nedá urýchliť a ani nezabezpečí prvé miesto vo vyhľadávačoch. Zvýši ale počet návštevníkov a ak stránka bude pravidelne aktualizovaná s unikátnym obsahom, tak si ich aj udrží.

Ku zvýšeniu návštevnosti Vašich internetových stránok používame nástroje eMarketingu:

 • SEO (search engine optimization = optimalizácia pre vyhľadávače)
 • PPC (pay per click = plať za klik)
 • SEM (search engine marketing)

Audit Webu

Web audit je podrobná analýza vašej súčasnej webovej stránky, ktorá odhaľuje rôzne skryté chyby a nedostatky, upozorňuje na ne a ponúka návrh a ich opravu.

1. Validita stránky – čiže to, ako je stránka naprogramovaná – kvalita kódu totiž ovplyvňuje umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch, čo je v súčasnej dobe jeden z najdôležitejších faktorov. Stránka by mala spĺňať štandardy vytýčené kozorciom W3C a mala by byť naprogramovaná podľa všeobecne dohodnutých pravidiel.

2. Kompatibilita v prehliadačoch – vo všetkých štandardných prehliadačoch (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari a Opera) by sa mala stránka zobrazovať čo najvernejšie. Sú pripustené isté odchýlky, ale zásadné rozdiely v zobrazovaní niektorých dôležitých prvkov sa považujú za chybu.

3. SEO optimalizácia – podstatnou mierou ovplyvňuje umiestnenie stránky vo vyhľadávači (napr. Google), zistenie a odstránenie nedostatkov v tomto smere môže pomôcť novému prílevu zákazníkov na váš web.

4. Pravopisné chyby – úroveň jazykového vyjadrovania na vašom webe priamo hovorí o vašej kvalite a profesionalite. Ťažko bude niekto nakupovať vo firme, ktorá si nedá záležať na tak dôležitom pravopise vo svojich textoch. Zodpovedným prístupom v tomto smere dávate najavo svoju serióznosť.

5. Nefunkčné (mŕtve) odkazy – vznikajú na stránky pri odkazovaní na iné weby, ak sa medzitým odkaz z nich odstránil alebo presmeroval, ale aj v rámci jedného webu, ak sa mení štruktúra odkazov alebo pri aktualizácií informácií. Analýza nefunkčných odkazov je štandardný proces, ich prítomnosť však zdržuje návštevníkov vášho webu pri pohybe na ňom a čoskoro z neho radšej odíde, ako by mal neustále narážať na nefunkčné odkazy.


Internetová Reklama

Internetová reklama je v súčasnosti najrýchlejšie sa rozrastajúci druh reklamy.

Internet poskytuje rôzne druhy reklamy. Najdôležitejší druh reklamy je bannerová reklama. Ďalej textová, lištová, alebo menej príjemná pop-up reklama a taktiež hromadné rozposielanie zväčša komerčne zameraných e-mailov, tzv. spam. V dnešnej dobe sa u nás do popredia dostáva PPC reklama, ktorá dosahuje najlepšie výsledky,lebo je dopredu naplánovateľná.Odhady jej rastu v najbližších rokoch v Európe sú niekoľko násobné. Často je negatívne vnímaná používateľmi, hlavne z dôvodu na Slovensku rozšírených neštandardných formátov, ktoré prekrývajú text, či zavadzajú na stránkach. Veľa inzerentov tento fakt reflektuje a postupne prechádzajú na menej agresívne formy reklamy.


KONTAKT

Adler print s.r.o.
Chránená dielňa

Veterná 417
900 45 Miloslavov

E: info(at)adlerprint.sk

→ KONTAKTUJ

Katalóg

Stiahnite si najnovší katalóg

→ stiahnuť

TOP