Audit Webu

Web audit je podrobná analýza vašej súčasnej webovej stránky, ktorá odhaľuje rôzne skryté chyby a nedostatky, upozorňuje na ne a ponúka návrh a ich opravu.

1. Validita stránky – čiže to, ako je stránka naprogramovaná – kvalita kódu totiž ovplyvňuje umiestnenie stránky vo vyhľadávačoch, čo je v súčasnej dobe jeden z najdôležitejších faktorov. Stránka by mala spĺňať štandardy vytýčené kozorciom W3C a mala by byť naprogramovaná podľa všeobecne dohodnutých pravidiel.

2. Kompatibilita v prehliadačoch – vo všetkých štandardných prehliadačoch (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari a Opera) by sa mala stránka zobrazovať čo najvernejšie. Sú pripustené isté odchýlky, ale zásadné rozdiely v zobrazovaní niektorých dôležitých prvkov sa považujú za chybu.

3. SEO optimalizácia – podstatnou mierou ovplyvňuje umiestnenie stránky vo vyhľadávači (napr. Google), zistenie a odstránenie nedostatkov v tomto smere môže pomôcť novému prílevu zákazníkov na váš web.

4. Pravopisné chyby – úroveň jazykového vyjadrovania na vašom webe priamo hovorí o vašej kvalite a profesionalite. Ťažko bude niekto nakupovať vo firme, ktorá si nedá záležať na tak dôležitom pravopise vo svojich textoch. Zodpovedným prístupom v tomto smere dávate najavo svoju serióznosť.

5. Nefunkčné (mŕtve) odkazy – vznikajú na stránky pri odkazovaní na iné weby, ak sa medzitým odkaz z nich odstránil alebo presmeroval, ale aj v rámci jedného webu, ak sa mení štruktúra odkazov alebo pri aktualizácií informácií. Analýza nefunkčných odkazov je štandardný proces, ich prítomnosť však zdržuje návštevníkov vášho webu pri pohybe na ňom a čoskoro z neho radšej odíde, ako by mal neustále narážať na nefunkčné odkazy.

KONTAKT

Adler print s.r.o.
Chránená dielňa

Veterná 417
900 45 Miloslavov

E: info(at)adlerprint.sk

→ KONTAKTUJ

Katalóg

Stiahnite si najnovší katalóg

→ stiahnuť

TOP