Nažehlovanie na Textil

Aplikácia na textil sa vykonáva vyrezaním motívu zo špeciálnej fólie na rezacom plotri, ktorý sa následne pod vysokou teplotou a určitým tlakom nažehlí na textil. Výhodou tejto aplikácie je rýchlosť a použitie pri menšom počte textilov. Nažehľovanie sa vykonáva špeciálnymi nažehľovacími lismi, ktorých pracovná plocha je rovnomerne vyhriata na požadovanú teplotu a súčasne je schopná vyvinúť potrebný tlak. Nažehľovacie plochy sú buď rovné, alebo vpadnuté (pre nažehľovanie napr. na čiapky).

KONTAKT

Adler print s.r.o.
Chránená dielňa

Veterná 417
900 45 Miloslavov

E: info(at)adlerprint.sk

→ KONTAKTUJ

Katalóg

Stiahnite si najnovší katalóg

→ stiahnuť

TOP