Hárková Tlač

Maloplošnú - hárkovú tlač ponúkame v dvoch základných kategóriách:

Hárková digitálna tlač

Hárková digitálna tlač sa využíva pri menšom počte tlačených kusov. Tým sa radikálne zníži cena za jeden kus, pretože odpadá výroba tlačových matríc- dosiek a ďalších konštantných nákladov. Pri väčšom počte tlačených kusov je cena za jeden kus nižšia

Hárková ofsetová tlač

Pri ofsetovej tlači sú konštantné náklady, ktoré sú nezávislé od počtu vytlačených kusov (výroba tlačových matríc - dosiek a pod.). V zásade ak vytlačíte ofsetom 100 ks alebo 1 ks, tieto náklady sa nemenia (odhliadnuc od použitých farieb a papiera). Preto pri tlači malého počtu kusov je cena v porovnaní s digitálnou tlačou vyššia.

Počet tlačených kusov v zásade rozhoduje o tom, akou tlačou sa bude tlačiť výsledný výrobok - či ofsetovou alebo digitálnou tlačou. Preto pri jednotlivých drudoch tlačených výrobkov neuvádzame druh tlače...

Vizitky, Pozvánky, Pohľadnice

Vizitka na mieru? Výroba a tlač vizitiek, štandardné aj luxusné vizitky, plastové vizitky

Výroba pozvánky na oslavy, narodeninové pozvánky, tlač pozvánok, tlač oznámení. Vaša pozvánka na mieru s Adler print – jedinečná, s unikátnym vzhľadom.

Výroba a tlač pohľadníc. Firemná, vianočná, či narodeninová pohľadnica na mieru?  Výroba a tlač jedinečnej pohľadnice.


Plagáty, Kalendáre, Etikety

Výroba a tlač plagátov. Tvorba plagátov postery, xl posteryVýroba a tlačenie plagátov na mieru. Váš plagát pripravíme v rôznych formátoch, rôznych materiáloch.

Tlač kalendárov – chcete vlastný kalendár?  Firemné kalendáre, stolové kalendáre kalendáre rôznych tvarov, z rôznych materiálov. Adler print - výroba kalendárov na mieru.

Výroba etikiet na mieru rôznych rozmerov a rôznych materiálov. Tlač etikietsamolepiace etikety.


Brožúry, Letáky, Foldre

Výroba a tlač brožúr, brožúry na mieru. Vaša brožúra v rôznych formátoch, rôznych materiáloch a farebných prevedeniach.

Výroba letákov, tlač letákov Bratislava, celé Slovensko. Zabezpečíme vám špičkové služby v oblasti výroby produktov ako reklamné letáky na mieru.

Foldre - výroba a tlač. Vyrobíme vám folder na mieru. Váš jedinečný folder s unikátnym vzhľadom od Adler print.


Viazanie

Väzba je nevyhnutnou ochrannou časťou knižného celku a dotvára jeho podobu. Knižnou väzbou rozumieme obal, ktorý má jednak knihu chrániť pred poškodením a jednak z jednotlivých listov vytvárať pevný celok, príp. ju tiež zdobiť.

Základné delenie knižných väzieb je na mäkké a tuhé. Tuhé väzby sú odolnejšie, ale ich výroba je náročnejšia a drahšia. Preto sa v poslednej dobe rozšírilo používanie mäkkých väzieb (paperback), čo umožnilo znížiť náklady na tlač kníh. Súvislosť je tu aj s poplatkami za autorské práva, ktoré sa môžu líšiť pre vydanie v mäkkej väzbe a v tuhej väzbe.
Ďalej sa mäkké i tuhé väzby delia podľa spôsobu spojenia na lepené a šité.


KONTAKT

Adler print s.r.o.
Chránená dielňa

Veterná 417
900 45 Miloslavov

E: info(at)adlerprint.sk

→ KONTAKTUJ

Katalóg

Stiahnite si najnovší katalóg

→ stiahnuť

TOP